Wymiany zagraniczne

Z rewizytą na Węgrzech

W październiku ubiegłego roku odwiedzili nas rówieśnicy z węgierskiej szkoły w Derecske. W ramach drugiej części wymiany w dniach 08 - 12 maja 2013 roku, 16–osobowa grupa młodzieży z Koszyc wraz z trzema opiekunami udała się z wizytą na Węgry.

RELACJA ZE SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ Z WĘGIER

Dopiero co rozpoczął się rok szkolny a już nasze koszyckie gimnazjum może poszczycić się nawiązaniem współpracy zagranicznej z  młodzieżą z kolejnego kraju. Dzięki podpisaniu partnerstwa gmin Koszyce – Derecske 16 uczniów naszej szkoły miało możliwość uczestniczenia w spotkaniu...

Goście z Węgier

5 października 2012 r. gościliśmy w naszej szkole delegację z Węgier, w składzie której był także  zespół PG z Debreczyna. Członkowie delegacji spotkali się z uczniami w sali gimnastycznej.

NA GÓRĘ