Rok szkolny 2015/2016

DO WIDZENIA SZKOŁO!

24 czerwca 2016 roku to dzień długo wyczekiwany przez uczniów – zakończenie roku szkolnego. Najpierw społeczność szkolna uczestniczyła w uroczystej Mszy Świętej, a później w szkole w oficjalnym uroczystym  zakończeniu roku szkolnego, na które, oprócz uczniów, przybyli zaproszeni...

Zakończenie szkoły przez klasy szóste

23 czerwca 2016 roku uczniowie klas szóstych podziękowali Dyrekcji, Nauczycielom, Wychowawcom za trzy kolorowe lata nauki prezentując program artystyczny ,,W podzięce za trud i serce” przed całą społecznością szkolną.

Szkoła „na nowo”

Podczas pobytu w pięknej Norwegii uczennice z Samorządu Uczniowskiego zachwyciły się urokami tamtejszych szkół. Wraz z opiekunkami samorządu postanowiłyśmy  odnowić wygląd szkolnych korytarzy, tak aby stały się cieplejsze i przyjemniejsze.

Wspólne spotkanie z Norwegami

16 czerwca 2016r w Starostwie Powiatowym w Proszowicach gościła delegacja z Norwegii, która  zapoznała się z realizacją projektu ,,Akcja Zdrowie”. W spotkaniu tym uczestniczyła również delegacja  młodzieży Centrum Oświatowego w Koszycach. Goście z Norwegii wyrazili zadowolenie, że...

Wycieczki z TPD

Rokrocznie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny w Koszycach organizuje dla dzieci z terenu gminy Koszyce wycieczki krajoznawcze. Właśnie teraz jedna z nich była zorganizowana dla dzieci młodszych  z okazji Dnia Dziecka. Uczniowie szkoły podstawowej w Koszycach i w Książnicach...

Wielki sukces Aleksandry Badzioch laureatki wojewódzkiego konkursu historycznego

Aleksandra Badzioch wzięła udział w wojewódzkim konkursie historycznym pt. ,,Nadzieja umiera  ostatnia” - losy Zydów  w wymiarze regionalnym. Jej zadaniem było napisanie pracy na temat stosunków polsko - żydowskich na terenie gminy Koszyce w czasie II wojny ...

Matematyczny Kangur

W tym roku po raz kolejny uczniowie klas III-VI stawili czoło ,,Matematycznemu Kangurowi”. Ten Międzynarodowy konkurs matematyczny odbywa się co roku w trzeci czwartek marca. Według organizatorów, główną umiejętnością badaną przez Kangura jest umiejętność myślenia logicznego, a nie...

Rajd na zakończenie projektu

Na podsumowanie projektu ,,Z rodzicami raźniej” wybraliśmy się wspólnie na wycieczkę rowerową. Pomimo przeszkód pogodowych rajd udało się zorganizować i 21.06.2016. wszyscy – uczniowie i rodzice stawili się na umówione miejsce. Na rowerach zwiedziliśmy najciekawsze przyrodnicze...

Konkurs na sportsmenkę roku szkolnego 2015/2016 w Gimnazjum

Od września 2015r. dziewczęta w gimnazjum  rywalizowały w konkursie na najlepszą sportsmenkę w roku szkolnym 2015/2016. Celem konkursu była popularyzacja sportu w szkole i środowisku, zachęcanie do doskonalenia umiejętności i sprawności fizycznej, wyłonienie i nagrodzenie najlepszych...

Bajki towarzyszą nam od najmłodszych lat

Ich bohaterowie pomagają zrozumieć otaczający świat, dostarczają bogatych przeżyć, pobudzają wyobraźnię, uczą. Każde pokolenie ma swojego ulubionego bohatera. Od nas zależy jakich wzorców do naśladowania dostarczymy najmłodszym.

NA GÓRĘ