100. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Tegoroczna uroczystość z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości miała charakter szczególny. Z tej wyjątkowej okazji uczniowie klasy trzeciej przygotowali program artystyczny, w którym przybliżyli drogę Polski do niepodległości. Starsi uczniowie wraz z gimnazjalistami wystąpili w widowisku poetycko – muzycznym poświęconym Niepodległej. 

Narodowe  Święto Niepodległości skłania nas do refleksji nad wartościami wolności i niepodległości stanowiącymi istotny składnik narodowej tożsamości. Jednak o wolności nie musimy mówić tylko wzniośle i patetycznie. Wolność to także szczęście i radość. W drugiej części uroczystości odbyła się kolejna już w naszej szkole akcja patriotyczna „Kochamy Polskę pieśnią”, w czasie której wszyscy uczniowie,  nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne.

NA GÓRĘ